Prawo cywilne - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Prawo cywilne i gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz wsparcie w toku ich negocjowania
 • sporządzanie opinii prawnych
 • obsługa i windykacja należności
 • analizy prawne dokumentacji (due-dilligence)
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych
Iwestycje - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Procesy inwestycyjno-budowlane

 • kompleksowe wsparcie prawne procesów budowlanych, inwestycji infrastrukturalnych
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, w tym umów opartych o FIDIC, umów o prace projektowe, umów z dostawcami i usługodawcami
 • obsługa prawna nadzoru inwestorskiego (w tym roszczeń zgłaszanych w ramach procedury FIDIC)
 • obsługa prawna procesów sądowych
Doradztwo korporacyjne - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

 • zakładanie spółek na terytorium Polski
 • obsługa prawna posiedzeń organów spółki, w tym przygotowywanie protokołów i uchwał
 • rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w KRS
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
 • przekształcenia i połączenia
 • sprawy o zapłatę przeciwko członkom zarządu
Prawo publiczne - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc w przygotowywaniu oraz weryfikacja pod względem formalnym ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • doradztwo w przygotowywaniu procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego
 • sporządzanie opinii dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w toku postępowania
Administracja - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych, w tym wspieranie realizacji procesów budowlanych, pomoc w uzyskiwaniu koncesji, pozwoleń i zezwoleń
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji