Prawo cywilne - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • negocjacje przedsądowe oraz reprezentacja przed sądami wszystkich instancji
 • windykacja należności
 • doradztwo prawne w toku sprzedaży i nabywania nieruchomości
 • sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, najmu, darowizny, zamiany, umów przedwstępnych i deweloperskich
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i wad w lokalu
Prawo rodzinne - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i o separację
 • sprawy z zakresu opieki nad dzieckiem i wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego
Administracja - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Prawo administracyjne

 • zaskarżanie decyzji organów administracji
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych
Egzekucja - Kancelaria Radcy Prawnego - Stalowa Wola - Agnieszka Wermińska-Pelc

Egzekucja

 • reprezentacja dłużnika i wierzyciela oraz osób trzecich, których majątek stał się przedmiotem egzekucji